We Help The Bearing Technology Growing Since 2006

Sylindriske lagre

  • Six types of angular contact bearings, complete models, manufacturers spot

    Seks typer vinkelkontakt lagre, komplette modeller, produsenter spot

    Kontaktkulelagre kan bære radielle og aksiale belastninger samtidig.Kan jobbe i høy hastighet.Jo større kontaktvinkel, jo høyere aksialbærekapasitet.Kontaktvinkelen er vinkelen mellom kontaktpunktene til kulen og løpebanen i radialplanet og den vertikale linjen til lageraksen.Høy presisjon og høyhastighetslagere tar vanligvis 15 graders kontaktvinkel.Under aksial kraft vil kontaktvinkelen øke.